بازانجام، از پرفروش ترین کتاب‌های آمریکا و انگلستان از نظر
دریافت گزیده ای از کتاب

آنچه در این کتاب می‌خوانید:

پیشگفتار

پیشگفتار مترجم

نخست

واقعیت تازه

از سربازکردنی‌ها

جهان واقعی را فراموش کنید
به یادگیری‌ از اشتباه‌ها بیش از اندازه ارزش داده شده است
برنامه‌ریزی گمانه زنی است
چرا بزرگ شوید؟
اعتیاد به کار
کارآفرینی دیگر بس است

جنبش

جهان را دگرگون کنید
کس نخارد پشت من
ساختن را آغاز کنید
بهانه‌ی کمبود زمان را نیاورید
باورهایتان را مشخص کنید
مأموریت ناشدنی
سرمایه‌گذاری از سوی دیگران را فراموش کنید
به کمتر از آنچه می‌اندیشید نیاز دارید
یک کسب و کار راه بیاندازید نه یک برآغاز
خشت اول چون نهد معمار کج
جرم کمتر

پیشروی

محدودیت‌ها را بپذیرید
نیمی از فراورده را بسازید، نه یک فراورده‌ی نیمه‌کاره را
از ریشه‌ی مشکل آغاز کنید
از ریزه‌کاری‌ها در آغاز چشم‌پوشی کنید
تصمیم‌گیری پیشرفت است
موزه‌دار باشید
برای حل مشکل کمتر دست و پا بزنید
روی چیزی که تغییر نخواهد کرد تمرکز کنید
آهنگ در انگشتان شماست
فراورده‌های جانبیتان را بفروشید
اکنون راه بیاندازید

باروری

توهمات توافق
دلیل‌هایی برای دست کشیدن
وقفه دشمن باروری است
نشست‌ها زهرناکند
به نسبت خوب، عالی است
بردهای تند و چابک
قهرمان بازی در نیاورید
بخوابید
برآوردهایتان خیلی بد است
فهرست بلندبالا بی سرانجام است
تصمیم‌های کوچک بگیرید

هماوردان

تقلید نکنید
فرآورده‌تان را متفاوت کنید
به دنبال درد سر بگردید
کمتر از هماوردان انجام دهید
چه کسی اهمیت میدهد که آن‌ها چه کار میکنند؟

فرگشت

به آسانی بگویید نه
بگذارید مشتریان شما از شما بیرون بزنند
اشتیاق را با اولویت اشتباه نگیرید
«در-خانه» خوب باشید
ننویسیدش

پیشبرد

پذیرای گمنامی باشید
شنونده بسازید
با یاددهی هماوردان را از میدان به در کنید
از سرآشپزها پیروی کنید
به پشت صحنه بروید
هیچ کس گل‌های مصنوعی را دوست ندارد
گزارش‌های روزنامه‌ای هرزنامه‌اند
روزنامه‌ی وال استریت را فراموش کنید
از مواد فروش‌ها بیاموزید
بازاریابی یک واحد از شرکت نیست
افسانه‌ی یک شبه ره صد ساله رفتن

به کارگیری

نخست خودتان آن را انجام دهید
وقتی به مشکل برخوردید کسی را به کار گیرید
از آدم‌های بزرگ بگذرید
غریبه‌هایی در یک مهمانی رسمی
کارنامه‌ها خنده دارند
سال‌های بی ربط
آموزش رسمی را فراموش کنید
همه باید کار کنند
خویش مدیرها را به کار گیرید
نویسنده‌های خوب را به کار گیرید
بهترین‌ها همه جا هستند
کارمندان را بیازمایید

مهار آسیب

خبرهای بدتان را به دست خود بگیرید
سرعت همه چیز را دگرگون میکند
چگونه پشیمانی را ابراز کنید
همه را در خط مقدم بگذارید
یک نفس ژرف بکشید

فرهنگ

شما یک فرهنگ را نمیسازید
تصمیم‌ها زودگذرند
از ستاره‌ها بگذرید
آن‌ها بچه نیستند
آدم‌ها را سر 5 به خانه بفرستید
با نخستین اشتباه واکنش نشان ندهید
خودتان باشید
واژه‌های بد
«در اسرع وقت» زهرآگین است

سرانجام

انگیزه زود گذر است

دیدگاه‌های اشخاص خاص در مورد بازانجام

«روشن‌بینی و نبوغی که این کتاب دارد چند بار مرا تا مرز اشک ریختن برد. کتاب فوق‌العاده‌ای ست.»

تام پترز، نویسنده‌ی در جستجوی برتری از کتاب‌های پرفروش نیویورک تایمز

«اگر بخواهــم برای ســرمایه‌گذاری، میان کســی که بازانجــام را خوانده و کســی که گواهینامــه‌ی مدیریت اجرایی را گرفته یکــی را برگزینم، هر بار روی خواننده‌ی بازانجام ســرمایه‌گذاری خواهم کرد. بایــد این کتاب را بخوانید.»

مارک کوبان، یکی از بنیادگذاران HDNet و صاحب Dallas Mavericks

 «هیچ ســخن بی‌معنی یا سانسور شــده‌ای وجود ندارد، تنها صد‌ها قانون ســاده‌ی پیروزی و کامیابی گفته شــده است.»

کریس اندرسن، نویسنده‌ی کتاب‌های پرفروش The Long Tail و Free به گزینش نیویورک تایمز

شامل ۹۰ اثر هنری از مایک رود

«همانند سبک ۳۷ سیگنالز، خردی که در این صفحه‌ها است، تیز و برنده ولی ســاده و سرراست و ثابت شده اســت ... این کتاب را چند بار بخوانید تا به خودتان اشتیاق لازم برای به راه افتادن و ساختن چیزی را بدهید.»

تنی شیه، مدیر عامل zappos.com

«زیرکی بازانجام در این است که شما را مشــتاق می‌کند تا به هرچیزی که درباره‌ى راهبرد، مشتریان و انجام کار میدانید، دوباره بیاندیشید.»

ویلیام تیلور، نویسنده‌ی Fast Company و یکی از نویسندگان Mavericks at Work/p>

 «برای من، بازانجام یک مشــکل تازه بوجود آورد: فرونشاندن میل پاره کردن هر صفحه و چســباندن آن بــه دیوار ... شــگفت‌انگیز، قدرتمند، الهام‌بخش. این صفت‌ها شاید مرا مانند یک طرفدار چرب‌زبان نشان دهد ولی بازانجام به راستی این اندازه ســودمند است. پس از خواندنش برای یک حس تازه‌ی روشن‌بینی و انگیزه آماده باشید.»

کیتی سیرا، یکی از سازندگان سری کتاب‌های javaranch.com و بنیادگذار Head First

«الهام‌بخــش ... در جهانی که همه از ما می‌خواهند با داشــته‌های کمتر، کار بیشتری انجام دهیم، نویسندگان نشان می‌دهند که چگونه کار کمتری انجام دهیم و بیشتر بیافرینیم.»

اسکات روزنبرگ، بنیادگذار salon.com و نویسنده‌ی Dreaming in Code and Say Everything

 «خودتان را رها کنید و بگذارید شــناخت و تجربه‌ی ناآشنای ۳۷ سیگنالز به‌ شــما راه کامیابی کســب و کار در سده‌ی بیســت و یکم را نشان دهد. زبانزدهای فروشندگی یا سخن‌های مشاوره‌ای در کار نیست. تنها پندهای کاربردی است که همه میتوانیم به کار بریم.»

سال کاپان، کارگشای ارشد Business Innovation Factory

 «خوشــایندانه خودمانی؛ انگار که دارید با نویســندگان قهوه می‌نوشید. بازانجام تنها هوشمندانه و فشرده نیســت. بلکه به جای این که فلسفه‌ای باشد که به ســختی پذیرای پیاده سازی باشد، در عمل به دست آمده است. این کتاب مرا مشتاق کرد تا ضد وضع کنونی بجنگم.»

پنلوپه ترانک، نویسنده‌ى Brazen Careerist: The New Rules for Success

 «فرض [این کتاب] این است که یک ســازمان، مانند یک نرم‌افزار است. ویرایش‌پذیر اســت. نرمش‌پذیر است. سهیم شدنی اســت. در برابر خطا ایســتادگی میکند. در حالت آزمایشــی (بتــا)، باز هم کاربردی اســت. بازانجام‌پذیر اســت. نویســندگان به اصل ســادگی همه چیز باور دارند و بازانجام نیز همین گونه است.»

جان مدا، نویسنده‌ی قانون‌های سادگی

«بازانجام مانند نویســندگانش است: چابک، بت‌شکن و الهام‌بخش. تنها برای شــرکت‌های تازه راه افتاده نیست. هرکسی که کار می‌کند می‌تواند از آن بیاموزد.»

جسیکا لوینگستون، شریک Y Combinator و نویسنده Founders at Work

پیشگفتار مترجم

چند ســال پیش که تازه به بازار کار وارد شــده بودم، کوشیدم تا چند کسب و کار راه بیاندازم، ولی پس از چندی هر کدام با شکســت روبرو می‌شدند. در آن سال‌ها میکوشــیدم تا از دیگران بیاموزم که چه كنم تا در کسب و کار پیروز شوم. کمابیش همه یک چیز را می‌گفتند: «طرح تجاری بنویسید»، «یک دفتر کار اجاره کنید»، «ســرمایه‌دار پیدا کنید»، «تا می توانید آگهی بدهید»، «کپی یک محصول خوب را بســازید»، «هر چه مشتری گفت را بپذیرید»، «نباید از رقیبان چیزی کمتر داشــته باشید»، «به کسی روش کســب و کارتان را نگویید»، «تا دیر وقت کار کنید»، «نیروهای تحصیل کرده را به کار گیرید» و بسیاری دیگر از این دست. این کتاب را که میخواندم، دیدم که به همه چیز جور دیگری می‌نگرد.
و این نگرش دگرســان نه تنها نویســندگانش را شکســت نداده، بلکه به پیروزى و کامیابى رســانده است. چیزهایی مانند: «برنامه‌ریزی گمانه‌زنی اســت»، «به کمتر از آنچه میاندیشــید نیاز دارید»، «سرمایه‌گذاری از ســوی دیگران را فراموش کنید»، «شنونده بســازید»، «تقلید نکنید»، «بگذارید مشــتریانتان از شــما بیرون بزنند»، «کمتر از هماوردان انجام دهید»، «از سرآشــپزها پیروی کنید»، «نخوابیدن راهکار بدی است»، «بهترینهــا همه جا هســتند» و بســیاری دیگــر. این کتــاب پندهای ســودمندی دارد ولی حتی اگر آن‌ها را نپذیرید، دانستن این که راه دیگری هم برای رسیدن به هدف هست و چشــم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید، به شما در پیروزی در کسب و کارتان کمک خواهد کرد.
این کتاب را به دوســتان خود شناســاندم ولی دیدم که هیچ کس کتاب انگلیســی نمی خواند. همــه کمابیش از خوانــدن آن می گریزند. تصمیم گرفتم که آن را به فارســی ترجمه كنم تا همه بتوانند آن را بخوانند. شــاید کسانی میخواهند کسب و کاری راه بیاندازند و این کتاب بتواند راه پیروزی آن‌ها را هموارتر کند. در ترجمه‌ی این کتاب، دو دوســت گرامی خیلی کمک کردند. «میثم مویینی» که با وســواس فراوان همه‌ی واژه‌های بــه کار رفته را برگزید و واژه‌ها را شست. و همچنین «رضا ســلطانپور» که پیشنوشت کتاب را با کتاب انگلیســی مقایســه كرد تا هیچ جمله‌ای نادرست نباشد. همچنین سپاســگزارم از دوســتان دیگری که این کتاب را پیش از چاپ خواندند و دیدگاه‌های خود را گفتند تا ترجمه ى كتاب بهتر شود. ایــن کتاب را پیش خــود نگه نداریــد. آن را به دیگران نیــز بدهید تا بخوانند.

بهرنگ نوروزی نیا

خرید از دیجیکالا

https://www.digikala.com/product/dkp-399573